V IZDELAVI!!! Spletne trgovine in vsa naročila do nadaljnega ne bodo obveljala in bodo zavržena/stornirana! Hvala za razumevanje.Splošni pogoji poslovanja spletne trgovine eCreator

( na spletnem mestu http://www.ecreator.si/t/ecreator)

1. Veljavnost in uporaba pogojev poslovanja

1.1 Ti splošni pogoji poslovanja spletne trgovine eCreator(v nadaljevanju: pogoji poslovanja) veljajo za vsako fizično, pravno ali drugo osebo ali združenje(v nadaljevanju: uporabnik), ki obišče oziroma uporablja spletno trgovino eCreator, ki je v času sprejetja teh pogojev poslovanja dostopna na spletnem naslovu www.ecreator.si/t/ecreator (v nadaljevanju spletna trgovina) in s katero upravlja družba Ecreator, svetovanje, razvoj in trgovina d.o.o.( krajše eCreator d.o.o.), Triglavska ulica 19, 4000 Kranj.

Ti pogoji poslovanja zavezujejo uporabnika, ko prvič obišče spletno trgovino in pri vseh kasnejših obiskih, ne glede na to, ali uporabnik v spletni trgovini opravi nakup ali ne. Z uporabo spletne trgovine uporabnik potrjuje, da sprejema in se strinja z vsemi določbami teh pogojev poslovanja.

Ti pogoji poslovanja se lahko kadarkoli spremenijo ali dopolnijo brez opozorila ali obvestila. Z uporabo spletne trgovine pod spremenjenimi pogoji uporabnik potrjuje, da se strinja s spremembami.

Ponudnik vljudno prosi uporabnike, ki se ne strinjajo s temi pogoji poslovanja ali njihovimi spremembami ali dopolnitvami, da ne uporabljajo spletne trgovine, predvsem da v njej ne opravljajo nakupov.

2. Informacije o ponudniku in kontakt s ponudnikom

Ponudnik:

- ECREATOR, svetovanje, razvoj in trgovina d.o.o. na naslovu Triglavska ulica 19, 4000 Kranj

- E-naslov (naslov, kamor lahko uporabnik pošlje svoje ugovore, pripombe, zahtevke in izjave): info@ecreator.si - komunikacija poteka v slovenskem jeziku

- Matična številka: 6440029000

- Davčna: 78508711

3. Kdo lahko opravi nakup

Ponudnik po lastni presoji ali v skladu z veljavnimi predpisi odloča, ali bo s posameznim uporabnikom sklenil pogodbo ali ne.

Nakup v spletni trgovini lahko opravi le registriran uporabnik spletne trgovine. Registracija je brezplačna.

4. Potek nakupa v spletni trgovini

V postopku nakupa, pred oddajo naročila, ki uporabnika zavezuje, se uporabnik lahko seznani z bistvenimi lastnostmi izdelkov, z ceno izdelkov, vključno z morebitnimi davki, z možnostmi plačila ter načinom prevzema.

Slike izdelkov so simbolične in ne zagotavljajo njihovih lastnosti.

Cene izdelkov so označene v evrih in vključujejo davek na dodano vrednost, če ga je potrebno plačati in če je to izrecno navedeno. Stroški dostave, poštnine, varovanega transporta in zavarovanja (npr. od ponudnika ali drugega odpremnega kraja do uporabnika) ter drugi stroški v ceno niso vključeni in jih uporabnik plača dodatno. Za stroške dostave, poštnine in druge stroške, ki se plačajo dostavljavcem (Pošti Slovenije itd.) in tretjim osebam, ponudnik ne odgovarja in se lahko uporabniku zaračunajo posebej. V primeru spremembe predpisov v zvezi z davki davčno breme nosi uporabnik, četudi do spremembe pride po oddaji naročila, a pred izdajo računa; o spremembi zneska plačila bo ponudnik obvestil uporabnika.

Za nakup izdelkov v spletni trgovini se mora uporabnik registrirati (bodisi pred začetkom nakupa bodisi v vmesni fazi nakupa).

Plačilo za naročene izdelke je potrebno opraviti v 8 dneh od določenega roka, ki prične teči takoj po prejemu ponudnikovega elektronskega sporočila o naročilu, v katerem mu sporoča rok plačila. Podatki za plačilo so navedeni v ponudnikovem e-sporočilu. V primeru, da uporabnik v postavljenem roku ne poravna celotnega zneska naročila, se šteje, da je s potekom roka plačila naročilo preklical.

5. Pogodba

Pogodba o nakupu med uporabnikom in ponudnikom je sklenjena v trenutku, ko uporabnik prejme ponudnikovo elektronsko sporočilo o potrditvi naročila.

Ti pogoji poslovanja so sestavni del pogodbe.

Pogodba se sklepa v slovenskem jeziku. Ponudnik pogodbe ne shranjuje pri sebi.

6. Načini plačila

Naročene izdelke lahko uporabnik plača preko bančnega nakazila (podatki za plačilo so navedeni v ponudnikovem elektronskem sporočilu o naročilu, v katerem je naveden tudi rok plačila); rok za plačilo je določen v ponudnikovem elektronskem sporočilu in prične teči v trenutku, ko uporabnik prejme e-sporočilo.

Nakup z gotovino ni možen.

7. Dostava naročenih izdelkov

Ko uporabnik v roku in v celoti plača dolžni znesek za plačilo, ponudnik uporabnikovo naročilo pripravi za prevzem oz. odpošiljanje po pošti, o čemer obvesti uporabnika na njegov e-naslov.

Dobavni rok pri prevzemu po pošti je odvisen od lokacije naslova, ki ga je uporabnik navedel v naročilu. Ponudnik se zavezuje, da bodo naročeni izdelki, ki so na zalogi, odposlani na navedeni naslov oziroma pripravljeni na prevzem (na sedežu ponudnika) v najkrajšem možnem času od pravočasnega in popolnega plačila dolžnega zneska, kot je naveden v ponudnikovem e-sporočilu o naročilu.

Izdelki bodo v primeru pošiljanja po pošti odposlani preko Pošte Slovenije ali drugega dostavljavca. Ponudnik bo uporabniku dostavil tudi vse potrebne dokumente v zvezi z nakupom.

8. Izključitev odgovornosti

Spletna trgovina deluje 24 ur na dan, vse dni v letu. Ponudnik si pridržuje pravico, da je lahko zaradi tehničnih ali drugih zapletov delovanje spletnega mesta onemogočeno in s tem onemogočena ali ovirana uporaba spletne trgovine. Ponudnik uporabniku ni dolžan povrniti škode, ki bi uporabniku nastala zaradi nedelovanja ali oviranega delovanja spletne trgovine.

9. Pritožbe in spori

Družba Ecreator spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov. Ecreator se po vseh močeh trudi izpolnjevati svojo dolžnost zagotavljanja učinkovitega sistema obravnavanja pritožb. V primeru težav se kupec s podajalcem Ecreator lahko poveže telefonsko na telefonsko številko 040 292 303 ali po elektronski pošti na info@ecreator.si. Pritožba se odda prek e-poštnega naslova info@ecreator.si. Postopek obravnave pritožbe je zaupen. Družba Ecreator se zaveda, da je bistvena značilnost potrošniških sporov nesorazmernost med ekonomsko vrednostjo zahtevka in potrebnim časom ter stroški, ki nastanejo zaradi reševanja spora, kar je tudi glavna ovira, da potrošnik ne sproži spora pred sodiščem. Zato si družba Ecreator prizadeva po svojih najboljših močeh, da se morebitni spori rešijo sporazumno.

10. Stvarna napaka

Kdaj je napaka stvarna? Kadar:

 • artikel nima lastnosti, ki so potrebne za njegovo normalno rabo ali za promet
 • artikel nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje, ki pa je bila prodajalcu znana oziroma bi mu morala biti znana
 • artikel nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane
 • je prodajalec izročil artikel, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila.
 • Kako se preverja primernost artikla?

  Preverja se z drugim, brezhibnim artiklom enake vrste, hkrati pa tudi z izjavami proizvajalca oziroma navedbami na samem artiklu.

  Kako se stvarno napako uveljavi?

  Kupec nas mora o morebitni stvarni napaki skupaj z natančnim opisom le-te na lastne stroške obvestiti v zakonsko določenem roku in nam hkrati omogočiti pregled artikla. Obrazec za prijavo stvarne napake se nahaja tukaj.

  Pravico do uveljavljanja stvarne napake na artiklu natančneje urejajo določila zakona o varstvu potrošnikov.

  11. Končne določbe

  Neveljavnost katerekoli določbe teh pogojev poslovanja, ne glede na razlog neveljavnosti, ne pomeni neveljavnosti teh pogojev poslovanja kot celote. V takem primeru se neveljavna določba šteje za nezapisano, ti pogoji poslovanja pa veljajo naprej brez te določbe.

  Za pravna razmerja med uporabniki in ponudnikom se uporablja pravo Republike Slovenije. Za reševanje morebitnih sporov je pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani, Republika Slovenija.

  Ti pogoji poslovanja veljajo od 09.05.2014

  Vse pravice pridržane © 2013 eCreator d.o.o.