Davčne blagajne Števičenje računov

Davčne blagajne: tudi številčenje računov ne bo hec – če boste delali po svoje, boste tvegali tudi do 75 tisoč evrov kazni [P] 7

avtor
Teja Grapulin
30.09.2015 22:30 / Finance 191/2015

Skupaj z davčnimi blagajnami se uvaja tudi nov način številčenja računov. To pomeni, da je po novem zakonsko določeno, kako mora biti zapisana številka računa, torej kako voditi zaporedne številke računov. Pojasnjujemo, kako pravilno številčiti račune, da v vaših evidencah ne bo »lukenj«.
Z uvedbo davčnih blagajn, torej od 2. januarja 2016, bo številka računa, ki bo izdan za gotovinsko plačilo, strogo določena. Sestavljena bo morala biti iz treh delov, in sicer v naslednjem vrstnem redu: oznaka poslovnega prostora podjetja, oznaka elektronske naprave, s katero je račun izdan, in zaporedna številka računa. Recimo primer: TRGOVINA1-BLAG2-4251. Kot so pojasnili na finančni upravi, so sicer lahko vse te oznake nizi številk in ni treba, da so črke.

https://beta3.finance.si//pics/cache_ra/racun-ss.1443636391.jpg.n.960px.jpg-widths/racun-ss.1443636391.jpg.n.960px.jpg.720px.jpg
Torej je oznaka poslovnega prostora ali elektronske naprave na primer lahko 100-200-0012. Bo pa treba način dodeljevanja zaporednih številk računa navesti v internem aktu. Pomembno je, da interni akt sprejmete pred začetkom izdaje računov. Tega dokumenta ni treba pošiljate v potrditev na Furs, ga boste pa morali pokazati inšpektorjem ob morebitnem nadzoru. Zagrožena kazen, če številka računa ne bo sestavljena v predpisani obliki, je za espeje od 1.500 do 25 tisoč evrov, denimo za srednje in velike gospodarske družbe pa do 75 tisoč evrov.

Pozor na zaporedje številk

Zaporedne številke računov si bodo morale vsako poslovno leto slediti v neprekinjenem zaporedju, in sicer bodisi po vsakem poslovnem prostoru posameznega zavezanca ali po elektronski napravi za izdajo računov v poslovnem prostoru. V posameznem poslovnem prostoru ali blagajni si morajo zaporedne številke računov slediti v enem neprekinjenem zaporedju, poudarjajo na Fursu.

Kako določiš poslovni prostor

Poslovni prostor je lahko tudi premičen, torej je to lahko premičen objekt, denimo vozilo, ali pa elektronska naprava za izdajo računov. Tako ima lahko, če se kot poslovni prostor šteje elektronska naprava, poslovni prostor enako oznako kot elektronska naprava, ni pa nujno, pojasnjujejo na Fursu. Podrobneje smo o tem, kako pravilno zapisati številko računa, pisali v članku na povezavi (www.finance.si/8825714).

Kako številčiti negotovinske račune

Računov za negotovinska plačila, torej plačila, ki gredo neposredno na transakcijski račun zavezanca, ni treba davčno potrjevati, torej jih ni treba izdati z davčno blagajno. Če se boste odločili, da takšnih računov ne boste izdajali z uporabo davčne blagajne, ampak posebej, jih lahko številčite po svojem sistemu. Če pa se boste odločili, da boste tudi račune za negotovinska plačila izdajali prek davčne blagajne, jih boste morali številčiti po sistemu, ki je določen za račune za gotovinsko plačilo. Bodo torej v zaporedju gotovinskih plačil, ne bo pa jih treba davčno potrjevati. A kot svetuje davčna svetovalka Božena Macarol, raje vse potrdite, kajti preveč potrjenih računov ne bo težava. V dvomu torej račun raje potrdite.

Kaj pa, če ne vem, kako bo račun plačan?

Bralka nas sprašuje, kako poslovati v primeru izdajanja računov za prodajo na debelo, kjer so računi večinoma plačani negotovinsko, majhno število pa gotovinsko, podjetje pa ima tudi prodajo na drobno. Zdaj si, pravi, vsi računi sledijo v enem zaporedju. Zanima jih, ali bo edini pravilen način po novem, da vse račune pošiljajo v potrditev.

Ni treba potrditi, je pa treba pravilno številčiti

Če račun ne bo plačan neposredno ob izdaji in bo obstajala možnost, da bo plačan z gotovino, bo treba računu že ob izdaji dodeliti številko po novem sistemu, torej s tridelno oznako, pravijo na Fursu. Kar pomeni, da mora tako izdan račun vsebovati tudi vse preostale zahtevane podatke, denimo tudi zaščitno oznako izdajatelja računa (ZOI), a brez enkratne identifikacijske oznake računa (EOR). Če bo račun naknadno plačan gotovinsko, boste podatke o njem poslali v naknadno potrjevanje v roku desetih delovnih dni od plačila računa z gotovino. Lahko pa tak račun davčno potrdite že ob izdaji, torej tudi če ne veste, kako bo plačan. Nič ni narobe, če ob izdaji pošiljate v potrjevanje vse račune, ne glede na način plačila, pravijo na finančni upravi.

Računov za predplačila ne številčite posebej

Na Fursu pojasnjujejo tudi, kako številčiti račune v primeru, če izdate račun za predplačilo. Kot pojasnjujejo, pri davčnem potrjevanju računov ne bo predvideno ločeno številčenje računov za predplačilo in računov za končno dobavo blaga ali storitev. Vse račune, ne glede na to, ali gre denimo za avans ali za dobropis, boste številčili po istem sistemu. Zaradi lažjega knjigovodskega spremljanja poslovanja lahko sicer dodelite dodatne oznake številki računa, denimo za avans ali dobropis. Da boste račune označevali po tem sistemu, morate navesti v internem aktu. Ko pošiljate račun v potrjevanje na Furs, pa naj bo številka računa v zakonsko predpisani obliki, brez dodatnih oznak.

Kako številčiti izdajo kopije računa

Če kupec zahteva izdajo kopije računa, bo treba narediti kopijo, ki bo enaka originalu, z oznako KOPIJA in zaporedno številko kopije računa, pojasnjujejo na Fursu.

V nekaterih primerih bo mogoče spreminjati isti račun in se torej zaporedna številka računa ne bo spremenila. Taki primeri so denimo, če na blagajni, kjer je bil račun izdan, ni bilo mogoče vpisati davčne številke kupca, kar se stori naknadno na informacijskem pultu. V tem primeru se lahko sprememba naredi neposredno na računu, kar pomeni, da mu ne dodelite nove zaporedne številke. Bo pa treba poslati tudi ta račun v potrjevanje z isto zaporedno številko, so pojasnili na Fursu. Pri tem, v katerih primerih lahko delate spremembe neposredno na računu, je treba upoštevati davčno-računovodske predpise.

Kako pravilno številčiti račune v primeru uporabe vezane knjige računov, bomo obravnavali v ločenem članku.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.