eCreator Logo
QR
Code

Politika zasebnosti in varovanja osebnih podatkov

Predmet:

Politika zasebnosti in

varovanja osebnih podatkov

http://www.ecreator.si/

Različica 1.0

Naročnik:

ECREATOR d.o.o.

Izvajalec:

JK Skupina d.o.o. / JK Group Ltd.

I. Veljavnost in uporaba uporaba te politike

Ta politika zasebnosti in varovanja osebnih podatkov velja za vse uporabnike spletnega mesta eCreator, dostopnega na spletnem naslovu www.ecreator.si (povezava!) ter za celotno spletno mesto, za vse njegove sestavne dele, aplikacije, funkcionalnosti in podstrani.

Izrazi „uporabnik“, „spletno mesto“ in „ponudnik“ imajo v tej politiki enak pomen kot v Splošnih pogojih spletnega mesta eCreator www.ecreator.si, pri čemer je pod izrazom „uporabnik“ mišljen tudi „prejemnik“ iz Posebnih pogojev spletnega mesta eCreator za prejemnike elektronskih računov.

Z uporabo spletnega mesta uporabnik potrjuje, da sprejema in se strinja z vsemi določbami te politike.

Ta politika se lahko kadarkoli spremeni ali dopolni brez opozorila ali obvestila. Z uporabo spletnega mesta po spremembi te politike uporabnik potrjuje, da se strinja s spremembami.

II. Kateri podatki o uporabnikih se zbirajo

Ponudnik o uporabnikih, ki so fizične osebe, ob registraciji oziroma prijavi zbira naslednje osebne podatke: ime in priimek, ulico in hišno številko, poštno številko, datum rojstva, elektronski naslov, mobilno in telefonsko številko ter povezavo z določeno skupino (podjetjem). Uporabnik, ki se želi registrirati, mora posredovati osebne podatke, ki so označeni kot obvezni, sicer registracija uporabnika ni mogoča. Osebne podatke, ki so neobvezni, lahko uporabnik posreduje, če to želi. Uporabnik, ki ponudniku ne posreduje neobveznih osebnih podatkov, zaradi tega ne trpi nobenih škodljivih posledic.

Ponudnik o skupini (podjetju oziroma pravni osebi), ki jo ustvarijo oziroma kateri se pridružijo uporabniki, zbira naslednje podatke: naziv podjetja, davčno in matično številko ter povezavo z določenim/-i uporabnikom/-i. V kolikor se uporabnik, ki ustvari novo skupino, s tem strinja, se na podlagi matične številke s spletne strani Bizi.si www.bizi.si pridobijo tudi ostali podatki o podjetju (dolg naziv, tel. št., naslov, poštno št., podatki o zavezancu za DDV, podatke o transakcijskem računu itd.).

Ponudnik o uporabniku kot prejemniku e-računov zbira naslednje podatke: ime, priimek, spol, zakonski stan, naslov, ID za DDV, davčna številka, davčna izpostava, status zavezanca za DDV, EMŠO, datum rojstva, poklic, IBAN, email, fax in številko mobilnega telefona.

Ponudnik o uporabnikih, ki kupujejo v spletni trgovini na spletnem mestu, zbira tudi naslednje (osebne) podatke: datum naročila, naročeni artikli in njihova cena, skupni znesek naročila, podatke za pošiljanje artiklov (ime in priimek, ulico, hišno in poštno številko, datum rojstva, e-naslov, naziv skupine (podjetja), mobilno in telefonsko številko), datum odpošiljanja naročenih artiklov, datum prejema naročenih artiklov, podatki o odstopu od pogodbe in vračilu artiklov, podatki o načinu plačila (plačilno sredstvo).

Ponudnik ne zbira podatkov, ki se nanašajo na plačilo s kreditnimi karticami in jih uporabniki posredujejo preko spletnega mesta. Te podatke zbirajo izključno ponudniki plačevanja s kreditnimi karticami.

III. Spletni piškotki

Ponudnik na spletnem mestu uporablja spletne piškotke (v nadaljevanju: piškotki).

Piškotki so datoteke, ki se ob obisku spletnega mesta namestijo na uporabnikovo napravo, preko katere dostopa do spletnega mesta. Ob ponovnem obisku spletnega mesta se podatki, pridobljeni s pomočjo piškotka ob prejšnjem obisku, lahko preberejo.

Piškotki na spletnem mestu ne omogočajo identifikacije posameznika in z njimi ni mogoče ugotoviti, za katerega konkretnega uporabnika (ime in priimek ali drugi osebni podatki) gre.

S pomočjo piškotkov ponudnik pridobi informacije o načinu uporabe spletnega mesta, predvsem o pogostosti obiskovanja spletnega mesta, o najbolj branih vsebinah, o povprečnem času obiska ipd. (spletna analitika).

Podatki o posameznih piškotkih, upravljavcu podatkov, ki se pridobijo s temi piškotki, namenih obdelave zbranih podatkov in trajanju piškotkov so navedeni v nadaljevanju:

Upravljavec podatkov

Ime piškotka

Namen

Namen – podrobno

Trajanje piškotka

ECREATOR d.o.o.

(ponudnik)

_utma

_utmb

_utmc

_utmz

Spletna analitika, s pomočjo programa Google Analytics (GA, ponudnik Google Inc.), ki pa nima vpogleda v podatke.

S piškotkom _utma GA loči uporabnike in njihove spletne seje. Piškotek služi predvsem štetju obiska na spletnem mestu ter ugotavljanju datuma prvega in zadnjega obiska spletnega mesta.

S piškotkoma _utmb in _utmc GA beleži nove spletne seje/obiska. Piškotka služita predvsem ugotavljanju, kako dolgo se uporabniki zadržujejo na spletnem mestu, na podlagi česar lahko ponudnik ustrezno prilagaja vsebine na spletnem mestu.

S piškotkom _utmz GA beleži vir prometa ali oglaševalsko akcijo, ki opredeljuje, na kakšen način uporabnik pride na spletno mesto (npr. s katerega mesta pridejo na spletno mesto, kateri brskalnik pri tem uporabijo, katero ključno besedo vpišejo v iskalnik, preko katere spletne povezave pridejo, ali preko katere oglasne kampanje pridejo na spletno mesto, s katerega konca sveta je uporabnik dostopil do spletnega mesta ipd.).

Več o spletnih piškotkih, ki jih uporablja program Google Analytics, si lahko preberete tukaj (v angleščini). Googlova Politika zasebnosti (v angleščini).

_utma – 2 leti

_utmb – 30 minut

_utmc – 30 minut

_utmz – 6 mesecev

ECREATOR d.o.o.

(ponudnik)

PHPSESSID

Tehnični piškotek. Beleženje prijav, sej.

Piškotek se uporablja za sledenje, kdaj se je uporabnikova seja začela/končala.
Uporablja se za začasno shranjevanje podatkov, npr. podatki o uporabnikovi prijavi.

Do konca spletne seje

Google Inc. (tretja oseba)

Google maps:

NID

Piškotek za sledenje.

Lokacija uporabnika in lokacija, ki jo uporabnik išče.

26 tednov

Twitter

guest_id

Spletna analitika.

Analitični piškotek, prilagoditev delovanja uporabniku.

Več o spletnih piškotkih, ki jih uporablja Twitter, si lahko preberete tukaj (v angleščini).

Twitter Politika zasebnosti (v angleščini).

2 leti

S podajo soglasja za namestitev piškotkov se uporabnik strinja s shranjevanjem piškotkov in dostopom do piškotkov (oz. podatkov, pridobljenih s piškotki), že shranjenih v uporabnikovi napravi.

Uporabnik lahko o tem, ali in katere piškotke lahko upravljavci oziroma ponudniki namestijo na njegovo opremo, odloči tudi z ustreznimi nastavitvami v svojem spletnem brskalniku.

IV. Obdelava podatkov

Ponudnik bo zbrane podatke o uporabnikih oziroma skupinah (podjetjih) uporabljal izključno za naslednje namene:

- omogočanje prijave na spletnem mestu, uporabe spletnega mesta ter podeljevanje določenih pravic in omogočanje dostopa do določenih delov spletnega mesta registriranim uporabnikom in skupinam;

- vodenje evidence registriranih uporabnikov spletnega mesta in skupin;

- statistične, marketinške in druge analize in raziskave v zvezi z registriranimi uporabniki spletnega mesta in skupinami;

- izpolnjevanje obveznosti ponudnika na podlagi prejetih naročil za nakup aplikacij in drugih artiklov v spletni trgovini na spletnem mestu (sprejem in obdelava naročila, pošiljanje artiklov, reševanje morebitnih reklamacij ipd.);

- občasno pošiljanje elektronskih, SMS in MMS sporočil z vsebino, povezano s ponudnikom ali spletnim mestom, komercialne ali nekomercialne narave;

- občasno pošiljanje elektronskih, SMS in MMS sporočil tretjih oseb, ki so partnerji ponudnika ali spletnega mesta, komercialne ali nekomercialne narave;

- pošiljanje elektronskih, SMS, MMS in drugih sporočil ter dokumentov med uporabniki spletnega mesta oziroma skupinami.

Uporabnik je seznanjen in soglaša, da lahko ponudnik posamezna opravila v zvezi s podatki o uporabnikih zaupa tretjim osebam (pogodbeni obdelovalci). Tretje osebe lahko zaupane podatke obdelujejo izključno v mejah ponudnikovega pooblastila in skladno z nameni, ki so opredeljeni v prvem odstavku tega člena.

V. Varovanje podatkov in čas hrambe

Ponudnik vse podatke o uporabnikih varuje skladno s to in z zahtevami za zavarovanje osebnih podatkov, ki jih določajo predpisi Republike Slovenije.

Ponudnik podatkov o uporabnikih v nobenem primeru ne bo posredoval tretjim osebam, razen v primerih, ki so navedeni v IV. členu te politike.

Uporabnik je seznanjen in soglaša, da ponudnik njegove podatke, ki jih je ponudniku posredoval ob registraciji, hrani ves čas, ko ima uporabnik status registriranega uporabnika in še eno leto po prenehanju tega statusa. Ostale podatke hrani, dokler je to nujno potrebno za dosego namena, za katerega so bili podatki zbrani, nato pa jih trajno izbriše ali učinkovito anonimizira, tako da določenega podatka ni več mogoče povezati z določenim uporabnikom.

VI. Pravice uporabnikov

Ponudnik bo uporabniku, ki je izrazil željo po prejemanju ponudnikovih elektronskih sporočil ali elektronskih sporočil tretjih oseb, kadarkoli omogočil, da se na razumljiv in enostaven način od prejemanja odjavi.

Uporabnik lahko kadarkoli spremeni ali dopolni svoje osebne podatke, kar stori tako, da izbere povezavo Uredi osebne podatke in po spremembi klikne na gumb „Spremeni podatke“ oz. „Spremeni email“. Uporabnikovi podatki so s tem spremenjeni.

Uporabnik lahko od ponudnika z zahtevo, ki jo pošlje na info@ecreator.si, zahteva, da ponudnik dopolni ali popravi nepopolne ali napačne podatke, ki se nanašajo na njegovo skupino (podjetje), in sicer naziv podjetja ter matično in davčno številko, saj gre v tem primeru za podatke, ki jih ni mogoče spremeniti na način iz 2. odstavka tega člena. Dokazno breme, da so podatki nepopolni ali napačni, je na uporabniku.

Uporabnik lahko z zahtevo, ki jo pošlje na info@ecreator.si, zahteva, da mu ponudnik potrdi, ali zbira ali obdeluje podatke, ki se nanašajo na uporabnika, ter katere podatke zbira in obdeluje. Zahteva se lahko poda enkrat vsake 3 mesece.

Uporabnik lahko z zahtevo, ki jo pošlje na info@ecreator.si, zahteva, da mu ponudnik pošlje elektronsko kopijo podatkov, ki se nanašajo na uporabnika. Zahteva se lahko poda enkrat vsake 3 mesece. Ponudnik ima pred posredovanjem kopije podatkov pravico od uporabnika zahtevati, da na primeren način dokaže svojo istovetnost. Če ponudnik tudi po tem dvomi o istovetnosti uporabnika, lahko njegovo zahtevo zavrne.

Uporabnik lahko z zahtevo, ki jo pošlje na info@ecreator.si, zahteva, da ponudnik trajno izbriše vse podatke, ki se nanašajo nanj. Ponudnik ima pred izbrisom podatkov pravico od uporabnika zahtevati, da na primeren način dokaže svojo istovetnost. Če ponudnik tudi po tem dvomi o istovetnosti uporabnika, lahko njegovo zahtevo zavrne. Uporabnik je seznanjen in soglaša, da mu z izbrisom vseh podatkov, ki se nanašajo nanj, skladno s Splošnimi pogoji spletnega mesta eCreator www.ecreator.si preneha status registriranega uporabnika in vse pravice, povezane z njim.

VII. Izključitev odgovornosti

Ponudnik ne odgovarja za škodo, ki bi uporabniku ali skupini nastala, ker je ponudniku posredoval napačne, nepopolne ali neažurne podatke, ki se nanašajo na uporabnika ali skupino.

VIII. Končne določbe

Neveljavnost katerekoli določbe te politike, ne glede na razlog neveljavnosti, ne pomeni neveljavnosti te politike kot celote. V takem primeru se neveljavna določba šteje za nezapisano, ta politika pa velja naprej brez te določbe.

Za pravna razmerja med uporabniki in ponudnikom se uporablja predpisi Republike Slovenije. Za reševanje morebitnih sporov je pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani, Republika Slovenija.

Ta politika velja od 14.05.2014.