eCreator Logo
QR
Code

Posebni pogoji spletnega mesta eCreator
za prejemnike elektronskih računov

Predmet:

Posebni pogoji spletnega mesta eCreator

za prejemnike elektronskih računov

http://www.ecreator.si/

Različica 1.0

Naročnik:

ECREATOR d.o.o.

Izvajalec:

JK Skupina d.o.o. / JK Group Ltd.

I. Veljavnost in uporaba posebnih pogojev

Ti pogoji veljajo za vsakega uporabnika, ki kot prejemnik elektronskega računa (v nadaljevanju: prejemnik) obišče oziroma uporablja spletno mesto eCreator, dostopno na spletnem naslovu www.ecreator.si (v nadaljevanju spletno mesto) in s katerim upravlja družba ECREATOR, svetovanje, razvoj in trgovina d.o.o. (krajše: ECREATOR d.o.o.), Triglavska ulica 19, 4000 Kranj, Slovenija (v nadaljevanju: ponudnik).

Za prejemnika kot uporabnika spletnega mesta veljajo poleg teh pogojev tudi Splošni pogoji spletnega mesta eCreator, in sicer glede vprašanj, ki v teh pogojih niso urejena, razen, če ni v teh pogojih izrecno določeno, da se Splošni pogoji spletnega mesta eCreator ne uporabljajo.

Z uporabo spletnega mesta prejemnik potrjuje, da sprejema in se strinja z vsemi določbami teh pogojev, Splošnih pogojev spletnega mesta eCreator in Politike zasebnosti in varovanja osebnih podatkov.

Ti pogoji se lahko kadarkoli spremenijo ali dopolnijo brez opozorila ali obvestila. Z uporabo spletnega mesta pod spremenjenimi pogoji prejemnik potrjuje, da se strinja s spremembami.

II. Elektronski računi

Za prejem, vpogled in shranitev elektronskega računa (v nadaljevanju: e-račun) prejemnik potrebuje elektronsko napravo, ki imajo dostop do svetovnega spleta.

Prejemnik, ki se strinja z izdajo in prejemom e-računa namesto papirnatega računa, izdajatelju izrazi strinjanje in mu sporoči številko mobilnega telefona. Izdajatelj e-računa ne prejemnikovo mobilno številko pošlje aktivacijski SMS oz. MMS, ki vsebuje vstopne podatke (uporabniško ime (tel. št. prejemnika) in geslo (kreirana koda)) za vstop na spletno mesto ter neposredno spletno povezavo po izdanega e-računa.

Prejemnik se mora pred vstopom na spletno mesto, dostopno preko spletne povezave, posredovane preko SMS-a oz. MMS-a, strinjati s temi pogoji, prav tako dostopnimi .

Prejemnik preko posredovane spletne povezave vstopi na spletno mesto, se s posredovanimi vstopnimi podatki registrira oziroma prijavi na spletno mesto, pri čemer mora pred prijavo potrditi strinjanje s temi pogoji, Splošnimi pogoji spletnega mesta eCreator in Politiko zasebnosti ter varstva osebnih podatkov. Prijava je brezplačna.

Po prijavi na spletno mesto ima prejemnik na vpogled e-račun. Prejemnik si mora e-račun natisniti ali shraniti na svojo e-napravo. Prejemnik e-računa/-ov ne more spreminjati ali drugače posegati v njegov izvor, vsebino ali obliko.

VI. Izključitev odgovornosti

Ponudnik zgolj ponuja sistem za elektronsko poslovanje, preko katerega lahko (med drugim) uporabniki kot izdajatelji e-računov pošiljajo izdane e-račune prejemnikom računov. Ponudnik v nobenem trenutku oziroma primeru ne vstopa v razmerje med izdajateljem in prejemnikom računov.

Ponudnik ne prevzema nobenega jamstva, da je izvor, oblika ali vsebina e-računa točna, popolna, pravilna in zakonita oziroma v skladu s predpisi, ter ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi nastala prejemniku ali drugemu uporabniku, ker se je zanesel na posredovani e-račun.

VII. Končne določbe

Neveljavnost katerekoli določbe teh pogojev, ne glede na razlog neveljavnosti, ne pomeni neveljavnosti teh pogojev kot celote. V takem primeru se neveljavna določba šteje za nezapisano, ti pogoji pa veljajo naprej brez te določbe.

Za presojo pravnih razmerij po teh pogojih se uporablja pravo Republike Slovenije. Za reševanje morebitnih sporov je pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani, Republika Slovenija.

Ti pogoji veljajo od 14.05.2014.