Novosti sistema eCreator

Pri vseh pregledih smo dodali novosti za vaše lažje poslovanje:

 • Sortiranje oziroma razvrščanje pri različnih pregledih. Pri katerem koli od pregledov kliknete na naziv stolpca in dobili boste pregled sortiran po izbranem stolpcu.
 • Tisk pregledov. Desno zgoraj pritisnete na gumb s tiskalnikom in lahko natisnete vaše izdane račune, artikle,…
 • Izvoz v Excel. Poleg gumba za tisk imate možnost izvoza vaših izdanih računov, artiklov v datoteko Excel.

Odprti smo tudi do vaših želj in predlogov, če imate kakšne pripombe, opombe ali pritožbe se obrnite na nas preko emaila ali telefona.

Lep pozdrav, ekipa eCreator.

 

Znižajte si mesečno naročnino z priporočili!

Pod zavihkom Administrator imate postavko Priporočila kjer lahko spletni portal eCreator priporočite vašim znancem, prijateljem, sorodnikom ali poslovnim partnerjem.

Vsaka nova aktivna stranka, ki se registrira preko vaše povezave vam prinese 10% mesečni popust za sistem eCreator. Popusti se seštevajo, tako da lahko do uporabe sistema eCreator z malo truda pridete povsem brezplačno!

Pod zavihkom priporočila imate za pomoč iskanja novih strank seznam na novo nastalih samostojnih podjetnikov. Vse kar morate storiti je da jim pošljete email ali jih pokličete in jim predstavite najcenejši in najbolj enostaven paket za podjetnike eCreator in tako sebi znižate stroške!

Aktivnosti finančne uprave na področju preprečevanja dela in zaposlovanja na črno (Sporočilo za javnost Finančne uprave Republike Slovenije)

Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno je začel veljati 20. 5. 2014, uporabljati se bo začel 18. 8. 2014 (razen določb, ki se nanašajo na osebno dopolnilno delo – sistem vrednotnic, ki se bodo pričele uporabljati 1. 1. 2015). Spremembe, ki stopijo v veljavo 18. 8. 2014, bodo prispevale predvsem k učinkovitejšemu nadzoru nad delom in zaposlovanjem na črno ter omogočile enostavnejši postopek prijave kratkotrajnega dela.

Finančna uprava RS bo od 18. 8. 2014 nadzirala zaposlovanje in delo na črno v skladu z sprejeto zakonodajo. Z aktivnostmi informiranja želimo ljudi osvestiti o posledicah dela in zaposlovanja na črno, z aktivnostmi nadzora želimo omejiti pojavnost zaposlovanja in dela na črno. Veliko pozornost bomo zato namenili vsem prejetim prijavam in s prisotnostjo na terenu dosegali oba zastavljena cilja.

Pristojnosti Finančne uprave RS bodo na naslednjih področjih:

 • posamezniki (osebe, ki nimajo nobenega statusa za to delo in ne plačujejo davkov – predvsem storitvene dejavnosti – inštrukcije, varovanje otrok itd.)
 • poleg posameznikov bo Finančna uprava RS nadzorovala ostale segmente dela na črno (ne-vpis dejavnosti v akt o ustanovitvi, neizpolnjevanje pogojev za opravljanje dejavnost itd.)
 • omogočanje dela na črno (sankcionira se tisti, ki omogoča delo na črno, torej oseba, ki najame npr. varuško, za katero ve, da dela na črno)
 • zaposlovanje na črno v celoti  – sankcionira se pravne osebe in posameznike, ki zaposlujejo na črno in fizične osebe, ki so tam zaposleni na črno (razen če delavec pred začetkom nadzora prijavi delodajalca, potem se ne sankcionira)
 • nedovoljeno oglaševanje v delu posameznikov – sankcionira se osebe, ki oglašujejo delo na črno

Ključne prednosti Finančne uprave RS pri opravljanju nadzora:

 • število zaposlenih bo omogočalo več nadzora
 • večja prisotnost na terenu
 • pokritost terena 24/7
 • zaradi večje prisotnosti na terenu tudi preventivni učinek

 Nadzirane oblike dela, dejavnosti?

 • Sprotno obravnavanje prejetih prijav.
 • Preverjanje sumov kršitev s spremljanjem oglasov.
 • Sodelovanje v akcijah, ki so izbrane v koordinaciji z drugimi inšpektorati po letnem načrtu Inšpekcijskega sveta.
 • Delo na črno: dejavnosti in vrste del, kjer je ob upoštevanju sezonskega značaja opravljanja dejavnosti sum kršitev dela na črno večji, med katerimi so tudi dela oz. dejavnosti kot so npr. inštrukcije, varstvo otrok, osebni trenerji, pomoč na domu, čiščenje, kozmetične storitve, prodaja cvetja in sveč, prodaja na sejmih, turističnih vodičev…
 • Zaposlovanje na črno: dejavnosti, kjer je ob upoštevanju sezonskega značaja opravljanja dejavnosti sum kršitev zaposlovanja na črno večji, med katerimi so tudi npr. gradbeništvo, gostinstvo, fitnes in organizirane športne vadbe itd.
 • Obravnavali bomo informacije, za katere pričakujemo, da nam jih bodo posredovala strokovna združenja (GZS, OZS).
 • Obravnavanje primerov, ki bodo zaznani na terenu ob izvajanju drugih nalog Finančne uprave RS.

 Način in organizacija dela:

 • Primarni cilj je sprotna obravnava prijav in odziv na zaznane kršitve na terenu pri zaznavi ostalih nalog Finančne uprave RS.
 • Z akcijami bomo načrtovali tudi nadzore na bolj tveganih področjih (glede na obstoječe kršitve, izkušnje dosedanjih nadzornih organov).
 • Finančna uprava RS ima enoten sistem obravnavanja prijav in se vse prijave lahko pošljejo na naslov prijave.fu@gov.si.

Sankcije:

 • Za delo na črno je zagrožena globa od 1.000 do 7.000 evrov.
 • Za zaposlovanje na črno, za delodajalca od 5.000 do 26.000 evrov.
 • V primeru, da oseba, ki je zaposlena na črno sama poda prijavo, je oproščena globe.
 • Za prekršek, storjen iz koristoljubnosti, ali kadar je pridobljena protipravna premoženjska korist visoka, je zagrožena globa trikrat višja od najnižje predpisane.
 • Nadzorni organi lahko v hitrem postopku izrekajo globe, ki so višje od najnižje predpisanih. 

Dodatni ukrepi za večjo učinkovitost:

 • Za nadzorne organe se vzpostavlja dostop do določenih baz podatkov, kot podlaga za povezovanje evidenc oziroma baz z namenom preprečevanja socialnih in davčnih zlorab.
 • Vključen tudi ukrep izključitve iz postopkov javnega naročanja v primeru kršitev zakona glede nezakonito zaposlenih državljanov tretjih držav.
 • Predvideno je, da bodo ti delodajalci, skupaj z ostalimi, ki imajo omejitve pri vključitvi, na javno objavljeni “črni listi” delodajalcev, ki je objavljena na ZRSZ.  
 • POMEMBNA NOVOST: Z namenom izboljšati učinkovitost nadzora je določena nova obveznost, da mora biti v primerih, ko se delo pri delodajalcu opravlja na podlagi pogodbe civilnega prava ali pogodbe o opravljanju začasnega ali občasnega dela en izvod ves čas na kraju opravljanja dela.
 • Tudi za delavca, ki sprejme zaposlitev na črno je predpisana globa, razen če pred nadzorom prijavi delodajalca. 

 

Članek na temo pokojninskega varčevanja

Spodaj si lahko s klikom na povezavo preberete članek našega partnerja premoženjskega svetovalca g. Pavla Rihtaršiča na temo pokojninskega zavarovanja. Članek je kritika na pisanje reklamnega članka, ki je bil predstavljen v časopisu Dnevnik iz dne 26.7.2014 z naslovom “Načrtovanje pokojnine je odgovornost”. Portal za premoženjsko svetovanje.

Klik za branje članka —> Pokojninsko varcevanje