Vezana knjiga računov že v prodaji

Zavezanci, ki izdajajo račune pri gotovinskem poslovanju brez uporabe ustreznega računalniškega programa oziroma elektronske naprave, morajo od vključno 31. januarja 2015 dalje izdajati račune iz posebne vezane knjige računov. Vezano knjigo računov je možno kupiti v prosti prodaji že od 27.01.2015. Cena vezane knjige računov znaša 5,60 EUR. Kupite jo lahko v knjigarni DZS, na Pošti Slovenije ter v drugih bolje založenih knjigarnah in tiskarnah.

V skladu s Pravilnikom o vsebini, obliki in načinu potrjevanja vezane knjige računov morajo zavezanci pred prvo uporabo obvezno potrditi vezano knjigo računov preko portala eDavki ali osebno na upravni enoti Finančne uprave RS.

Zavezanci, ki boste vezane knjige računov potrdili preko portala eDavki oddate obrazec NF-VKRPotrdilo v katerega vpišete serijske številke vezanih knjig računov, ki jih želite potrditi. V kolikor se želite osebno zglasiti na upravni enoti Finančne uprave RS, izpolnite Vlogo za potrditev vezane knjige računov, ki se nahaja na povezavi: Klik na povezavo.

V soboto, 31. januarja 2015 bo na sedežih finančnih uradov za potrjevanje vezanih knjig računov organizirano dežurstvo med 8. in 13 uro.

Vezano knjigo računov priporočamo vsem zavezancem za davek tudi v kolikor uporabljajo računalniški program ali elektronsko napravo za izdajanje računov. V kolikor pride do okvare računalniškega programa, elektronske naprave ali izpada električne energije lahko nemoteno poslujete naprej, tako da izdajate račune iz vezane knjige računov.

Več informacij na spletni strani FURS: Klik na povezavo

Novosti v letu 2015

Pozdravljeni v letu 2015. Kar nekaj novosti nas je doletelo.

1. Prispevki se bodo povečali z izplačilom v mesecu februarju, se pravi za januar 2015 iz 789,15 eur na 792,05 eur bruto.

2. Druga novost se nanaša na uporabo vezane knjige računov za ročno evidentiranje.

3. Tisti ki izpolnjujejo pogoje za obdavčitev na podlagi normiranih odhodkov, bodo lahko tak način obdavčitve v letu 2015 uveljavljali v davčnem obračunu za leto 2015, ki ga bodo oddali do 31.3.2015.

4.Osebno dopolnilno delo s področja domače in umetnostne obrti in prodajajo svoje izdelke poslovnim subjektom in občanom, sami enkrat mesečno kupijo vrednotnico in tudi sami napovedo svojo davčno obveznost.

5. Študentje so po novem obdavčeni. Od urne postavke, ki je po novem 4,50 EUR bruto najmanjša bo študent prejel le 3,80 EUR na trr, ker bo Študentski servis zanj odvedel 0,70 EUR za PIZ.

Obdavčitev podjetja prej 27,04% brez DDV. Obdavčitev podjetja sedaj 33,74% brez DDV. Primer; za prej opravljenih 50 ur smo plačali 285,83 EUR. Sedaj bomo za opravljenih 50 ur plačali 300,92 EUR. Sprememba začne veljati s 1.2.2015.

6. E-računi za poslovanje z javnimi podjetji/zavodi; v kolikor poslujete z njimi si morate z letošnjim letom urediti preko pošte ali preko kateregakoli drugega pooblaščenca za izdajo e-računov.

Uporaba potrjenih vezanih knjig računov

Dne 29.12.2015 je Ministrstvo za finance objavilo in poslalo v javno obravnavo spremembo osnutka Pravilnika o vsebini, obliki in načinu potrjevanja vezane knjige računov, ki se bo pričel uporabljati s 01.02.2015

Kdo bo moral uporabljati vezano knjigo računov Vezano knjigo računov bodo uporabljali vsi davčni zavezanci, ki pri gotovinskem poslovanju izdajajo ročne račune oz. paragonske lističe, kot tudi tisti, ki ročne račune izdajajo samo občasno oz. izjemoma, kot je npr. ob odpovedi računalniškega sistema ali izpada električne energije. To pomeni da vezano knjigo računov morajo nabaviti tudi zavezanci, ki poslujejo gotovinsko in izdajajo račune s pomočjo računalniškega programa ali druge ustrezno podprte strojne opreme, torej registrske blagajne, ki ustreza zahtevam po 38.členu ZdavP-2 ter omogoča sledljivost računov in na tej opremi ni mogoče naknadno spreminjanje podatkov o izdanih računih,. Kot rečeno, ti zavezanci bodo morali napisati ročni račun, če bo blagajna v okvari ali bo prišlo do izpada električne energije.

Kaj se šteje za gotovinsko poslovanje Plačilo z gotovino je vsako plačilo z bankovci in kovanci, ki so v obtoku kot plačilno sredstvo in ne predstavljajo neposrednega nakazila na transakcijski račun. Poleg tega je smatrano, da gre za gotovinsko plačilo tudi plačilo s plačilno ali kreditno kartico, čekom in drug podoben način plačila, vendar se pri teh pojavi vprašanje smiselnosti glede izpisa računa iz vezane knjige računov, ker je plačilo vidno na transakcijskem računu, ki mu FURS sledi. Torej ali bo v tem primeru potrebno napisati račun iz vezane knjige ali se bo takšno plačilo štelo za negotovinsko plačilo, vas bomo obvestili naknadno, ko to vprašanje uskladimo.

Kako do vezane knjige računov Ker Pravilnik začne veljati s 01.02.2015, v prodaji vezane knjige računov še ni. Izdal jo bo davčni organ ali jo bo zavezanec kupil v prosti prodaji pri založniku, ki bo le-to izdal na podlagi dovoljenja davčnega organa. Ko bo vezana knjiga računov v prodaji bodo uporabniki pravočasno o tem obveščeni, predvideva pa se, da bo to nekje v sredini januarja.

Kako pri FURSu potrditi vezano knjigo računov Prek sistema eDavki se bo vneslo serijsko številko vezane knjige računov, FURS bo prek elektronske pošte poslal odgovor, da je njegovo vezano knjigo računov potrdil. Vsak, ki se za opisano ne bo poslužil sistema eDavkov, bo obveznost opravil osebno na finančnem uradu.

Kako bo FURS vodil evidenco vezane knjige računov Na finančni upravi bodo vodili elektronsko evidenco o izdanih knjigah računov po posameznem davčnem zavezancu in bo vsebovala davčno številko, naziv ali ime zavezanca, naslov, torej sedež zavezanca ali stalno oz. začasno prebivališče, serijsko številko vezane knjige računov, datum potrditve vezane knjige računov in davčno številko zavezanca, ki je prevzel vezano knjigo računov.

Čas hrambe Podatki iz evidence izdanih vezanih knjig računov se hranijo deset let.

Pripravil svetovalec OZS, Iztok Mohorič, univ.dipl.pravnik

VIR: http://www.ooz-celje.si/2015/01/uporaba-potrjenih-vezanih-knjig-racunov/

Študentsko delo po 1. februarju in novi prispevki

Predlog novega Zakona o uravnoteženju javnih financ predvideva spremembe pri obdavčitvi dela dijakov in študentov ter uvedbo minimalne urne postavke, ki bo znašala 4,5 eur (bruto).

Na spodnji sliki si lahko ogledate kaj bo novega z vidika študenta in podjetja.

Študentsko delo po 1 februarju 2015
Študentsko delo po 1 februarju 2015

Vir: http://www.mservis.si/za-podjetja/novice/spremembe-pri-obdavcitvi-studentskega-dela

Članek o e-računih v časniku Finance – “Za izdajo e-računov imate tri možnosti”

Slovenski časnik Finance se je zopet dotaknil e-računov in zakona, ki prihaja v veljavo po 1.januarju 2015 ko boste proračunskim uporabnikom lahko izdali samo in zgolj e-račun. Uporabniki spletnega sistema eCreator za borih 25€ na mesec to možnost že imate na voljo, tako da ste že sedaj pripravljeni na 1.januar 2015.

 

Finance- članek o e-Računih
Finance- članek o e-Računih

Članek o e-računih iz časnika Finance – “Kdo bo po novem moral izdajati e-račune”

V časniku Finance si lahko preberete članek z naslovom “Kdo bo po novem moral izdajati e-račune”, kjer si lahko več preberete o tej zakonski zavezi. Slednja veleva da bodo proračunski uporabniki od 1.januarja 2015 sprejemali samo še e-račune, ne glede na status izdajatelja računa.

S klikom na spodnjo sliko si lahko preberete celoten članek iz časnika Finance, ki je bil natisnjen 14.5.2014

Kdo bo po novem moral izdajati e-račune - Finance 14.5.2014
Kdo bo po novem moral izdajati e-račune – Finance 14.5.2014