Uporaba potrjenih vezanih knjig računov

Dne 29.12.2015 je Ministrstvo za finance objavilo in poslalo v javno obravnavo spremembo osnutka Pravilnika o vsebini, obliki in načinu potrjevanja vezane knjige računov, ki se bo pričel uporabljati s 01.02.2015

Kdo bo moral uporabljati vezano knjigo računov Vezano knjigo računov bodo uporabljali vsi davčni zavezanci, ki pri gotovinskem poslovanju izdajajo ročne račune oz. paragonske lističe, kot tudi tisti, ki ročne račune izdajajo samo občasno oz. izjemoma, kot je npr. ob odpovedi računalniškega sistema ali izpada električne energije. To pomeni da vezano knjigo računov morajo nabaviti tudi zavezanci, ki poslujejo gotovinsko in izdajajo račune s pomočjo računalniškega programa ali druge ustrezno podprte strojne opreme, torej registrske blagajne, ki ustreza zahtevam po 38.členu ZdavP-2 ter omogoča sledljivost računov in na tej opremi ni mogoče naknadno spreminjanje podatkov o izdanih računih,. Kot rečeno, ti zavezanci bodo morali napisati ročni račun, če bo blagajna v okvari ali bo prišlo do izpada električne energije.

Kaj se šteje za gotovinsko poslovanje Plačilo z gotovino je vsako plačilo z bankovci in kovanci, ki so v obtoku kot plačilno sredstvo in ne predstavljajo neposrednega nakazila na transakcijski račun. Poleg tega je smatrano, da gre za gotovinsko plačilo tudi plačilo s plačilno ali kreditno kartico, čekom in drug podoben način plačila, vendar se pri teh pojavi vprašanje smiselnosti glede izpisa računa iz vezane knjige računov, ker je plačilo vidno na transakcijskem računu, ki mu FURS sledi. Torej ali bo v tem primeru potrebno napisati račun iz vezane knjige ali se bo takšno plačilo štelo za negotovinsko plačilo, vas bomo obvestili naknadno, ko to vprašanje uskladimo.

Kako do vezane knjige računov Ker Pravilnik začne veljati s 01.02.2015, v prodaji vezane knjige računov še ni. Izdal jo bo davčni organ ali jo bo zavezanec kupil v prosti prodaji pri založniku, ki bo le-to izdal na podlagi dovoljenja davčnega organa. Ko bo vezana knjiga računov v prodaji bodo uporabniki pravočasno o tem obveščeni, predvideva pa se, da bo to nekje v sredini januarja.

Kako pri FURSu potrditi vezano knjigo računov Prek sistema eDavki se bo vneslo serijsko številko vezane knjige računov, FURS bo prek elektronske pošte poslal odgovor, da je njegovo vezano knjigo računov potrdil. Vsak, ki se za opisano ne bo poslužil sistema eDavkov, bo obveznost opravil osebno na finančnem uradu.

Kako bo FURS vodil evidenco vezane knjige računov Na finančni upravi bodo vodili elektronsko evidenco o izdanih knjigah računov po posameznem davčnem zavezancu in bo vsebovala davčno številko, naziv ali ime zavezanca, naslov, torej sedež zavezanca ali stalno oz. začasno prebivališče, serijsko številko vezane knjige računov, datum potrditve vezane knjige računov in davčno številko zavezanca, ki je prevzel vezano knjigo računov.

Čas hrambe Podatki iz evidence izdanih vezanih knjig računov se hranijo deset let.

Pripravil svetovalec OZS, Iztok Mohorič, univ.dipl.pravnik

VIR: http://www.ooz-celje.si/2015/01/uporaba-potrjenih-vezanih-knjig-racunov/

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.