Dohodnina 2015 – olajšava za otroke

Za vsakega vzdrževanega otroka do dopolnjenega 18. leta starosti, se staršem prizna olajšava.

Posebna letna olajšava v letu 2015 za otroke znaša:

* za prvega vzdrževanega otroka – 2.436,92€

* za drugega vzdrževanega otroka – 2.649,24€

* za tretjega vzdrževanega otroka – 4.418,54€

* za četrtega vzdrževanega otroka – 6.187,85€

* za petega vzdrževanega otroka – 7.957,14€

Za vsakega nadaljnjega vzdrževanega otroka se višina olajšave poviša za 1.769,3€, skladno z višino olajšave predhodnega otroka.

Za vzdrževanega otroka s posebno nego in varstvom, znaša olajšava 8.830€.

POMEMBNO JE VEDETI– Bolje je prijaviti večje število otrok za manj mesecev. Npr. Če imate v družini 3 vzdrževane otroke, je znesek olajšave za družino 9.504,70€, v primeru, da otroke uveljavlja eden od staršev ali oba starša za določeno število mesecev.

V primeru, da eden od staršev uveljavlja olajšavo le za enega otroka, drugi starš pa za preostala dva vzdrževana otroka, je skupni znesek za družino le 7.523,08€.

Rok za oddajo je 05.02.2016

POMEMBNO OBVESTILO ZA PODJETNIKE!

Vse podjetnike prosimo, da preverijo svoje informativne izračune za dohodnino za leto 2014. Prihaja namreč do precejšnjih odstopanj, predvsem pri samostojnih podjetnikih, prihaja do velikih odstopanj pri odmeri davka.

Časa za ugovor je le 15 dni od vročitve informativnega izračuna, zato je potrebno o morebitnih napakah nemudoma vložiti ugovor pri pristojni finančni upravi.

Uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane.

Vlogo za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane vložijo zavezanci za dohodnino, ki med letom (pri izračunu akontacije dohodnine od dohodka iz delovnega razmerja, pokojnine ali drugega dohodka) niso uveljavljali posebne olajšave za vzdrževane družinske člane in zavezanci, ki so olajšavo med letom uveljavljali, pa želijo te podatke spremeniti.

Vlogo je potrebno oddati najpozneje do 5. Februarja! Podpisano vlogo je potrebno oddati po pošti ali osebno na pristojni davčni urad (kjer je zavezanec vpisan v davčni register). Vlogo je mogoče oddati tudi prek sistema eDavki.

Kliknite TUKAJ za ogled dokumenta “Vloga posebne olajšave”