Kupci in vidnost v blagajni

Zaradi hitrejšega delovanja v blagajne smo dodali možnost izbire vidnosti kupca v blagajni. Da boste v blagajni imeli samo tiste kupce, kateri so primerni za blagajniške račune tako lahko sedaj pri urejanju vsakega kupca izberete ali je kupec prikazan v blagajni.

Do urejanja kupcev pridete s klikom na menijski postavki Računi in nato na postavko Kupci.